شرایط اخذ بورس خارج از کشور در آزمون دکتری

Blog-Image-001

بورس امتیازی است که به صورت مالی و یا شکل های دیگر برای دانشجویان واجد شرایط در نظر گرفته می شود تا بتوانند با دغدغه کم تر و هم چنین با داشتن آرامش ذهنی و روحی بیشتری به تحصیل خود ادامه دهند. داوطلبان جهت بهره مندی از امتیازات بورسیه تحصیلی خارج از کشور در مقطع دکتری می بایست شرایطی را نیز دارا باشند.

  1. سن داوطلب در هنگام ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) می بایست حداکثر 30 سال باشد. البته برای برخی افراد واجد شرایط حداکثر سن ثبت نام افزایش می یابد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
  • حداکثر سن مجاز برای ایثارگران ، شامل : همسر و فرزندان شهدا ، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آن ها ، آزادگان و همسر و فرزندان آن ها ، تا 33 سال افزایش می یابد.
  • مربیان (رسمی و رسمی آزمایشی) واجد شرایط که عضو هیات علمی همان دانشگاه دارای سهمیه می باشند می توانند با داشتن حداکثر سن 34 سال در ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری شرکت نمایند.
  • حداکثر سن مربیان (رسمی و رسمی آزمایشی) گروه آزمایشی هنر که واجد شرایط و عضو هیات علمی همان دانشگاه دارای سهمیه می باشند به 36 سال افزایش می یابد.
  • میزان زمان انجام خدمت وظیفه عمومی داوطلبان به شرایط سنی داوطلبان برای پذیرش در بورس خارج از کشور اضافه می شود و حداکثر سن پذیرش آن ها از 30 سال به اندازه مدت خدمت آن ها افزایش پیدا می کند.

2. شرط معدل از شروط دیگر اخذ بورس دکتری خارج از کشور می باشد. حداقل معدل تراز شده برای دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب 15 و 17 می باشد. هم چنین حداقل میانگین و معدل تراز شده دروس برای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته یا دکترای حرفه ای 17 می باشد.

3. داوطلبان برای اعزام به خارج از کشور در رشته های فنی و مهندسی و هم چنین کشاورزی و علوم پایه باید حداقل نمره 55 و هم چنین برای رشته های علوم انسانی و هنر حداقل نمره 60 را در آزمون MSRT و یا نمره معادل آن را در آزمون های دیگر زبان مانند TOLIMO ، IELTS و یا TOEFL کسب نمایند. متقاضیان هم چنین توجه داشته باشند در صورتی که دانشگاه خارجی مورد نظر نیز قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را معیار و شرط پذیرش قرار دهد ، داوطلب ملزم است تا قبل از اعزام ، آن شرط را انجام دهد.